Μουσικοκινητική Αγωγή


Μιλώντας για Μουσικοκινητική αγωγή αναφερόμαστε στο συνδυασμό της μουσικής με την κίνηση. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές (ρυθμός, μελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός, οργανογνωσία), με πολύ ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο ευαισθητοποιούνται μουσικά. Επιστρατεύει το σώμα (με την κίνηση και με την όξυνση των αισθήσεων), το πνεύμα (μεταδίδοντας γνώσεις που αφορούν τη μουσική, το λόγο, το χώρο, το χρόνο) και την ψυχή (φέροντας το παιδί σε επαφή με αισθητικές μορφές). Αναπτύσσει συστήματα αυτοεκτίμησης και αναγνώρισης των κινητικών δυνατοτήτων του σώματός του και αυξάνει το δείκτη αυτοπειθαρχίας. 
Τα μαθήματα της μουσικοκινητικής  αγωγής στοχεύουν:

  • Στην αίσθηση του χώρου και του χρόνου
  • Στη γνώση του σώματος
  • Στη δημιουργικότητα και τη φαντασία
  • Στη ρυθμική αντίληψη
  • Στη μουσική μνήμη

 

 

 

Bailando-Fuerte - Χατζημιχάλη Γιάνναρη 42, Ρέθυμνο Κρήτης, τηλ. 2831024865 email:vagelislatino@yahoo.gr